Podklad pod garáže

Ako je potrebné pripraviť si podklad pod vašu novú plechovú garáž ?

Terén je potrebné upraviť si vo vlastnej réžií nasledovne:

- Povrch pod garážou by mal byt vopred upravený, vodorovný

- Doporučujeme pripraviť si betónovú platňu (obr.3) s rozmermi presahujúcimi po okrajoch garáže jej šírku a dĺžku o cca 15cm – kvôli lepšej stabilite garáže.

- V prípade, že nemáte možnosť na vyliatie betónovej platne, postačí pripraviť si buď obvodové základy, alebo patky pod každý zo 4 rohov (obr.1), prípadne aj v strede bočných strán (obr.2) pre lepšiu stabilitu. Najjednoduchším spôsobom je položenie štyroch betónových patiek pod každý roh garáže, do ktorých sa následne garáž ukotví. Ukotvenie však nie je súčasťou ceny garáže.

 

    

 Podklad pod garáže