Podklad pod garáže
Maritom S.C.
Nakonfigurujte si svoju vlastnú garáž

Podklad pod garáže

Návrat na domovskú stránku

Terén je potrebné upraviť si vo vlastnej réžií nasledovne:

Povrch pod garážou by mal byt vopred upravený, vodorovný
Doporučujeme pripraviť si betónovú platňu (obr.3) s rozmermi presahujúcimi po okrajoch garáže jej šírku a dĺžku o cca 15cm – kvôli lepšej stabilite garáže
V prípade, že nemáte možnosť na vyliatie betónovej platne, postačí pripraviť si buď obvodové základy, alebo patky pod každý zo 4 rohov (obr.1), prípadne aj v strede bočných strán (obr.2) pre lepšiu stabilitu
Najjednoduchším spôsobom je položenie štyroch betónových patiek pod každý roh garáže, do ktorých sa následne garáž ukotví

3 spôsoby prípravy podkladu:

1 Štyri betónové pätky alebo betónové kocky v rohoch
Štyri betónové pätky alebo betónové kocky v rohoch
2 Obvodový základ
Obvodový základ
3 Betónová platňa
Betónová platňa